Uçak Sanayi

Kompozitten uçak sanayi için yeni ürünler tasarlıyor ve iş birlikleri geliştiriyoruz.